Over mij

beeldmerk-50x50

Mag ik je helpen? 

Ik ben Kim Lakke, afgestudeerd Psyschosociaal Neuroaffectieve ontwikkelingstherapeute in coaching en lichaamsgerichte traumatherapie en counseling, relatietherapeut en specialist op het terrein van ‘ander ouderschap’. Ik werk en leef vanuit vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens.

Ik werk met begeleidingstechnieken uit Emotion Focussed Therapy individual EFTin, Acceptance and Commitment Therapy ACT, Transactionele Analyse TA, NLP (Neuro Linquistisch Programmeren), Systemisch werken, Contextuele therapie, (Familie)opstellingen, met ziekte, diagnose en symptomen, hechting & relaties, mythen, archetypen/talenten), Psychodrama, Regressie, Imaginatie, Emotioneel lichaamswerk, EMDR, Psychotraumatherapie, Focussen, SOMA embodiment, Karakterstructuren, EFT, Brainspotting, Traumawerk volgens Franz Ruppert en Verlies in Beeld ( werken met duplomateriaal) volgens Riet Fiddelaers-Jaspers. Neuroaffectieve Ontwikkelingspscyhologie volgens Marianne Bentzen.

Mijn doelen zijn duidelijk; begeleiding van volwassenen met complexe kinderzorgen en beschadigde kinderen die nu volwassen zijn. Kortdurende trajecten, want ik geloof in de eigen wijsheid.  Uitvoeriger betekent voor mij een nieuw traject met het stellen van een nieuw doel en dat alleen als ’t nodig is. Samen zoeken we naar de focus.

De details bespreek ik graag met je in een één-op-één gesprek. Beleving ontstaat immers waar woorden en gevoel elkaar ontmoeten.

HartVerstand toetst haar werk voortdurend aan de ethische code van Phoenix Opleidingen. Deze is gestoeld op vijf pijlers: autonomie, heelheid, identiteit, integratie en zingeving.

Als Psychosociaal therapeut ben ik aangesloten bij de LVNT een beroepsvereniging voor
Als Coach en professioneel begeleider ben ik aangesloten bij de LVSC, een beroepsvereniging voor coaches, organisatiebegeleiders en supervisoren.

Ook ben ik één van de kwaliteitscoaches van Coachfinder, een initiatief van Psychologie Magazine.

Alle werkdagen en soms op zaterdag werk ik online.
Ik werk in de praktijk ook live op maandag, woensdag en donderdag vaste dagen en met uitzondering op de dinsdag, vrijdag, zaterdag.
Praktijk is in Arnhem Zuid Malburgse sluis 27.
Agb code: 90093878
Agb code vestiging : 90117929

                 
Mijn cliënten ervaren na afloop:

 • Innerlijke groei
 • Rust
 • Erkenning
 • Eigenwaarde
 • Trots
 • Onafhankelijkheid
 • Vrijheid in het hoofd
 • Controle over het eigen leven
 • De weldaad van het laten
 • Evenwichtigheid
 • Kracht

Privacyverklaring

 

Aangesloten bij LvsC, NIBIG en KTNO

Tarieven en vergoeding

Tarieven particulieren

Tarieven particulieren

Individuele sessie € 125 (75 minuten) (vrijgesteld van btw) (soms vergoed aanvullende verzekering)
Verbindingmethodesessie  € 80 (60 minuten) (vrijgesteld van btw) (soms vergoed aanvullende verzekering)
Vergevingsessie € 130* (90 minuten) (niet vergoed)
Ethische/filosofische sessie € 130* (90 minuten) (niet vergoed)
Relatietherapiesessie € 140* (110 minuten) (niet vergoed)
De bedragen zijn inclusief 21% btw.

* Als de sessie langer nodig heeft dan 75, 90 of 120 minuten dan wordt de factuur verhoogt met een euro per minuut.

– Studenten (vanaf 18 jaar) ontvangen per sessie 10 euro korting.

Vergoedingsmogelijkheden individuele sessie

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt de consulten bij een LVNT-therapeut via aanvullende verzekeringspakketten. Aan onderstaande lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u. Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

LVNT vergoedingenlijst therapeuten 2024

hartverstand_folder_def_web_2z6s-page2 hartverstand_folder_def_web_2z6s-page1

 

CVKimLakke

neuro
nlp
jump
phoenix

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die
in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Mocht je niet tevreden zijn over de individuele behandeling zou ik er graag eerst zelf met je uitkomen een klacht kun je indienen via de website van de LVNT hieronder ook de tekst overgenomen:

Klachten

Klachtenregeling

Bij de LVNT en haar leden streven we naar een optimale dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de werkwijze of handelwijze van uw betrokken therapeut. In dat geval raden we u aan om hierover eerst in gesprek te gaan met uw therapeut. Bent u nog steeds niet tevreden? Dan heeft u altijd het recht om de therapie bij die therapeut stop te zetten. Als u een andere therapeut wenst, kunt u op onze website een andere therapeut vinden.

Wat te doen bij een klacht?

Heeft u een klacht over de behandeling? Bespreek deze dan eerst met uw betrokken therapeut. Als u er samen niet uitkomt, of als de klacht dermate ernstig is dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met de LVNT via het klachtenformulier. Onze Contactpersoon Klachten zal dan contact met u opnemen.

Stap 1: Contactpersoon Klachten

Nadat u uw klacht bij de LVNT heeft ingediend, neemt de Contactpersoon Klachten contact met u op. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt. De contactpersoon zal naar uw klacht luisteren en met u bespreken wat voor u wenselijk is om tot een bevredigende oplossing te komen. Maar het kan ook zijn dat u de klacht wilt doorzetten.

Stap 2: Klachtenfunctionaris

Als u de klacht wilt doorzetten, zorgt de Contactpersoon Klachten ervoor dat u een Klachtenfunctionaris toegewezen krijgt en dat de gegevens worden overgedragen. De Klachtenfunctionaris gaat vervolgens met u in gesprek om samen te bekijken wat nodig is om tot een bevredigende oplossing te komen. Op dat moment is de taak van de Contactpersoon afgerond.

De Klachtenfunctionaris zal met u overleggen of bemiddeling mogelijk is. Na het gesprek met u zal de Klachtenfunctionaris de therapeut benaderen.

Stap 3: Geschillencommissie

Mocht de klacht ondanks alle inspanningen van de Klachtenfunctionaris niet bevredigend worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie. De Klachtenfunctionaris zal u vertellen hoe u dat kunt doen.

Binnen de werkingssfeer van de Regeling Klachten vallen onder andere de volgende onderwerpen die aan de Klachtenfunctionaris kunnen worden voorgelegd:

 • Schenden van het beroepsgeheim.
 • Onheuse bejegening.
 • Ten onrechte niet doorverwijzen naar een arts.
 • Kwaliteit van de behandeling, bijvoorbeeld schade ontstaan door de behandeling of een onjuiste beoordeling door de therapeut.
 • Beschadigde/vermiste eigendommen.

Zaken die onder tuchtnormen en beroepscodes vallen, zoals bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag, kunt u melden bij het Tuchtcollege (TCZ) via www.tcz.nu. Alle LVNT-leden zijn voor het tuchtrecht bij TCZ aangesloten.