Over mij

beeldmerk-50x50

Mag ik je helpen?

Ik ben Kim Lakke, afgestudeerd Neuroaffectieve ontwikkelingstherapeute in coaching en counseling, relatietherapeut en specialist op het terrein van ‘ander ouderschap’. Een bevlogen deskundige met academische wijsheid en ervaring uit het veld. Been there, done that.

Ik werk met begeleidingstechnieken uit TA (Transactionele Analyse), NLP (Neuro Linquistisch Programmeren), Systemisch werken (Familie)opstellingen,  met ziekte, diagnose en symptomen, hechting & relaties, mythen, archetypen/talenten), Psychodrama, Regressie, Imaginatie, Emotioneel lichaamswerk, EMDR, Psychotraumatherapie, Focussen, Karakterstructuren, EFT, Faster EFT, Brainspotting, Traumawerk volgens Franz Ruppert en Verlies in Beeld ( werken met duplomateriaal) volgens Riet Fiddelaers-Jaspers. Neuroaffectieve Ontwikkelingspscyhologie volgens Marianne Bentzen. Ik ben beëdigd trainer van de zelfmanagementcursus ‘Je epilepsie de baas” en Trainer Huiselijk Geweld.

Mijn doelen zijn duidelijk; begeleiding van volwassenen met complexe kinderzorgen en beschadigde kinderen die nu volwassen zijn. Kortdurende trajecten, want ik geloof in de eigen kracht. Jouw bestaan is het bewijs. Uitvoeriger betekent voor mij een nieuw traject met het stellen van een nieuw doel en dat alleen als ’t nodig is. Samen zoeken we naar de focus.

De details bespreek ik graag met je in een één-op-één gesprek. Beleving ontstaat immers waar woorden en gevoel elkaar ontmoeten.

HartVerstand toetst haar werk voortdurend aan de ethische code van Phoenix Opleidingen. Deze is gestoeld op vijf pijlers: autonomie, heelheid, identiteit, integratie en zingeving.

 

Ik ben één van de kwaliteitscoaches van Coachfinder, een initiatief van Psychologie Magazine.


Mijn cliënten ervaren na afloop:

 • Innerlijke groei
 • Rust
 • Erkenning
 • Eigenwaarde
 • Trots
 • Onafhankelijkheid
 • Vrijheid in het hoofd
 • Controle over het eigen leven
 • De weldaad van het laten
 • Evenwichtigheid
 • Kracht

Privacyverklaring

 

Aangesloten bij NIBIG en KTNO

Tarieven en vergoeding

Tarieven particulieren

Individuele sessie                 € 120*   (90 minuten)
Ouderschapscoaching          € 140* (120 minuten)
Relatietherapiesessie           € 140* (120 minuten)
De bedragen zijn inclusief 21% btw.

Als de sessie langer nodig heeft dan 90 minuten of 120 minuten wordt de factuur verhoogt met een euro per minuut.

hartverstand_folder_def_web_2z6s-page2 hartverstand_folder_def_web_2z6s-page1

 

CVKimLakke

neuro
nlp
jump
phoenix

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die
in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook
onze/ mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.
Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/ mijn praktijk een klacht heeft over de geboden
zorg. Onze/ mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/ mij
bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/ bied ik
u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van
verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met
ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de
bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te
wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie
Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de
zorgaanbieder. Met ingang van  2017 is mijn praktijk bij
Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om
bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.
Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de
website van Zorggeschil.
Contact
Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn
praktijk zal gelden vindt u op mijn website. www.hartverstand.nl
De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de
onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.