Verbindingmethode

Een vorm van traumabehandeling ontwikkeld door Kim Lakke Hartverstand

Wat in de relatie kapot is gegaan moet in de relatie helen. De verbinding kwijt raken met jezelf is uiting van disconnetie wat vaak met trauma in verband kan worden gebracht.

Tijdens relatietherapiesessies met mijn clienten merkte ik dat de traumatriggers als landmijnen afgaan in een nog te ontginnen oorlogsgebied. Met enthousiasme kan ik zeggen dat direct traumabehandeling in de relatietherapiesessie werkt. De verbindingmethode pas ik direct toe en haalt niet alleen de angel uit het pijnlijke moment maar het benut ook de optimale kans om te helen.

De verbindingmethode bestaat uit vele technieken bij elkaar en ben ik schatplichtig uit alle traumabehandelingen waar ik een training of opleiding in heb gevolgd. Het is een geintergreerde aanpak vanuit Lichaamsgerichte Traumatherapie, Coginitieve ombuigingen van overtuigingen en Emotion Focussed Therapy-individual. 

Waaruit bestaat de verbindingmethode oa: EMDR, Focussen, SOMA Embodiment (SOMA Embodiment is tot stand gekomen met bijdragen van fundamentele benaderingen van somatisch werk, zoals SE™ – Somatic Experiencing®, door Peter Levine; de Rolfing Structural and Movement Method, ontwikkeld door Ida Rolf; Onderwijs door de beweging door Hubert Godard; James Gibson’s studies over hapticiteit en de polyvagaaltheorie van neurowetenschapper Stephen Porges met zijn waardevolle toepassingen in somatische therapie),  Brainspotting, IopT identiteitsgerichte psychotraumatheorie van dr F. Ruppert, Systemisch werken met lichaam C. vd Arend, Slapende honden wakker maken (EMDR voor jongeren), Soulretrieval (Sjamanisme, L. Wormhoudt), Jung Imaginatie (lichte vorm van hypnose), Polyvagaaltheorie en interventies Deb Dana, Regressietherapie )Weisfelt), Therapeutische Presentie, Mindfulness (dr. S. Geller), Essential Strategies for Healing Sexual Trauma and Sexuality (A. Giarretto), NLP (hypnose), Transactionele anlayse (communicatie). EFT (Emotional Freedom Technique), Janina Fischer (werken met innerlijke delen), Pat Ogden Sensori Motor Psychotraumatherapy (workshopniveau), Voice Dialoque, Verlies in beeld.

Relatietherapie: Weisfelt werken met liefdesenergie, Hedy Schleifer de brugmethode, ACT in liefde (leef je mooiste liefdesleven), systemisch werken met stellen (samengestelde gezinnen), EFT-i, hechting, geweldloze communicatie, Tantra, Poppetjestaal met stellen, Esther Perel (A New Approach to Training for Relationship Professionals)

Hieronder zijn een aantal traumabehandelingen nader uitgelegd.

 

—————————————————————————————————————

SOMA Traumaverwerking met het lijf  Wat is SOMA-EMBODIMENT®?

SOMA Embodiment, bedacht en ontwikkeld door Sonia Gomes, PhD, biedt diagnostische vaardigheden, aanrakings- en bewegingshulpmiddelen en haptisch ontwaken om emotionele, ontwikkelings- en schoktrauma’s te transformeren.

Het omvat technische aspecten van de structurele en bewegingsintegratie van Dr. Ida Rolf, evenals de tonische functie- en bewegingsanalyse van Hubert Godard. Soma-Embodiment is doordrenkt met psychofysiologisch begrip van trauma van Dr. Peter A. Levine, ondersteund door de Polyvagal Theory van Dr. Stephen Porges en de bijdragen van Ecological Psychology zoals uiteengezet door Dr. James Gibson. Het werk van Henri Wallon, Donald Winnicott en André Bullinger geven ook vorm aan het programma.

Trauma is een ervaring van extreme stress of shock die op een bepaald moment deel uitmaakte van het leven. Het is een ervaring die het hele organisme van lichaam/geest bedreigt door een breuk te veroorzaken in zijn vermogen om te assimileren en zich aan te passen aan innerlijke regulatie, waardoor het op een nieuw organisatieniveau gaat functioneren. Het organisme wordt buiten het vermogen van zijn fysiologische aanpassing gedwongen om de activeringstoestand van het zenuwstelsel te reguleren, en faalt in zijn wederkerige relatie tussen de andere lichaamssystemen.

Een wederkerige relatie suggereert een positieve samenwerking binnen en tussen systemen; een systeem werkt daarom in samenhang, harmonie en continuïteit, het nemen en terugbrengen van interne milieu-informatie met betrekking tot de externe omgeving, en vice versa, het bevorderen van welzijn, algehele gezondheid, wat zelfregulering betekent. Wanneer er sprake is van een trauma, breekt de continuïteit van de interne ervaring en dissocieert men van het huidige moment. Dit manifesteert zich in een globale setting tussen sensomotorische stimuli en cognitieve en emotionele toestanden, die voortkomen uit de ervaring van shock en/of chronische stress. Er treedt dus een verlies aan ritmisch vermogen tot zelfregulatie op, de natuurlijke staat van het organisme die de persoon tijdens het leven naar de huidige staat en naar vloeibaarheid leidt.

Trauma kan beginnen als acute stress van een waargenomen levensbedreiging of als het eindproduct van accumulatieve stress; dreiging is het gevoelde gevoel van angst dat een persoon ervaart wanneer hij wordt aangevallen en in gevaar is voor fysieke of psychologische schade. Stress kan worden gedefinieerd als elke fysiologische gebeurtenis, extern of intern, die vereist dat het lichaam zich eraan aanpast. Trauma, levensbedreigingen in het licht van hulpeloosheid, heeft uiteindelijk een heel andere neurofysiologie dan stress; trauma heeft zijn wortels in een onopgeloste vecht-, vlucht-/bevriezingsreactie, heeft betrekking op de opwindingscentra van de hersenen en beïnvloedt de autonome homeostase.

————————————————————————————————————-

Ons bestaan Op Een Bordje is een therapeutisch levensspel bij begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen. Deze tool maakt het gemakkelijker om te communiceren over gebeurtenissen die je op je bordje hebt gekregen.

Themasets

Weg Van Elkaar na scheiding
Ondersteboven rond schokkende en ingrijpende gebeurtenissen
Alle Sterren Van De Hemel  na overlijden 
Dit willen we in de toekomst uitbreiden met:
Uit Alle Macht Weer In Je Kracht
bij verlies van gezondheid

————————————————————————————-

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectieve behandelmethode voor het verwerken van nare ervaringen en trauma’s. Door EMDR, onder meer het maken van bepaalde oogbewegingen, neemt de emotionele lading van de traumatische gebeurtenis af. Zo komt je als cliënt los van de ongewenste emoties en andere klachten die de herinnering oproept.

Gebeurtenissen

Wanneer pas je het toe? Verschillende schokkende gebeurtenissen kunnen leiden tot verwerkingsproblemen.Bijvoorbeeld als je slachtoffer bent van een:

 • (auto)ongeval of verwonding
 • ernstige ziekte
 • overval
 • mishandeling of getuige van mishandeling/geweld
 • (seksueel) misbruik, aanranding of verkrachting
 • brand
 • natuurramp
 • oorlogssituatie
 • verlies van een baan
 • verlies van een geliefde
 • verlies van autonomie

Klachten

Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis.Denk aan:

 • nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • sneller geïrriteerd/kort lontje
 • schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • concentratieproblemen
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • slaapproblemen
 • angsten, paniek, je zorgen maken, onrust
 • stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid
————————————————————————————————————-

Brainspotting

Brainspotting is een uitermate effectieve therapievorm voor verwerking van trauma en andere blokkades die zich met name richt op de verwerking van trauma en andere blokkades waarbij ook juist die gebieden in de hersenen worden bereikt, die zich aan ons cognitieve en verbale bewustzijn onttrekken. Brainspotting heeft daarmee niet alleen een positief effect op onze kwaliteit van leven van alle dag maar is ook bijzonder effectief gebleken waar het gaat om de verbetering van prestaties voor mensen die onder hoge druk moeten presteren: artiesten, sporters en executives.

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichamelijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, autistische aandoeningen en alle andere blokkades die ons functioneren en presteren negatief beïnvloeden. Brainspotting laat zich uitstekend combineren en integreren met bestaande therapievormen dan wel andere wijzen van begeleiding van mensen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden.

Als iemand over iets praat, kijkt hij of zij naar een bepaald punt. Als die blik (oogpositie) op dat punt vastgehouden wordt, raken relevante gebieden in de hersenen gestimuleerd waardoor informatie die in die gebieden in de hersenen en in het lichaam ligt opgeslagen in de vorm van onverwerkte ”informatie-capsules” worden aangesproken en zich gaan oplossen.

Oftewel: Waar we kijken bepaalt hoe we ons voelen.

De voordelen van Brainspotting:

 • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen
 • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied
 • Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van cliënten
 • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen ( prae-cognitieve en prae-verbale gebieden)
 • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten
 • Minder risico op hertraumatisering
 • Blijvend en diepgaand resultaat op het gebied van kwaliteit van leven en performance
 • Kortdurende interventieperiodes.

“Waar wij naar kijken beïnvloedt hoe we ons voelen”

Wat is een ‘Brainspot’?

Een ‘Brainspot’ is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatisch of emotioneel geladen ervaring in het brein, hoogst waarschijnlijk in de amygdala, de hippocampus of de orbitale cortex van het limbisch systeem. Gelokaliseerd door de oogpositie, en gecombineerd met extern geobserveerde en intern ervaren reflexreacties, is de ‘Brainspot’ in feite een fysiologisch subsysteem waarin emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden.

Verwerken en helen, de effecten van Brainspotting

Het vasthouden van de ingenomen oogpositie, terwijl de aandacht van de cliënt gericht blijft op het lichamelijk waargenomen gevoel dat gerelateerd is aan het desbetreffend therapeutisch onderwerp of trauma, zet een diepgaand integrerend en helend proces in de hersenen in werking. Deze manier van verwerken, die zich haast op reflexieve wijze en cellulair niveau binnen het zenuwstelsel lijkt te voltrekken, zorgt voor de-conditionering van eerder geconditioneerde, verstorende emotionele en lichamelijke reacties. Brainspotting ontmantelt het trauma, het symptoom, de lichamelijke pijn en de disfunctionele overtuigingen die steeds maar terug lijken te keren. In de praktijk worden cliënten verlost van ervaringen die zich op gezette tijden telkens opnieuw in hun leven aandienen. ‘Brainspotting’ stimuleert en activeert het zelfhelend vermogen van het lichaam om op een diepgaand niveau van trauma te genezen. ‘Brainspotting’ kan ook worden toegepast om onze natuurlijke lichamelijke hulpbronnen te lokaliseren, te verstevigen en veerkrachtiger te maken.

——————————————————————————————————————–

Focussen

Veel leven we in het hoofd en ons lichaam heeft ons zoveel te vertellen!

Focussen is een techniek die voortkomt uit psychotherapie. Het is een lichaamsgerichte ingang naar diepere ervaringen in of van jezelf. De techniek bestaat uit 5 stappen die wanneer je ze onder de knie hebt je zelf altijd kunt toepassen. Deze techniek zie je verwerkt in Somatic Experience (traumahealing), sastsang, vipassana, lichaamswerk, coaching en counseling.

Wanneer gebruik je het?

 • Als je het gevoel hebt dat je vastgelopen bent in therapie
 • Als je duidelijker zou willen weten wat je echt voelt
 • Als je wilt leren omgaan met overweldigende gevoelens
 • Als je je wilt bevrijden van blokkades of een verslaving
 • Als je minder last wilt hebben van zelfkritiek en wilt leren meer van jezelf te houden zoals je bent
 • Als je graag heldere en ter zake doende beslissingen wilt nemen

Het leren focussen heeft vele subtiele facetten zoals; het aanleren van een vriendelijke en open houding, alles aanvaarden wat komt, er helemaal voor iemand zijn, in het moment zijn, blijven bij een vaag gevoel, stiltes laten gebeuren, verblijven in niet weten, het lichaam zelf laten bepalen hoe snel het gaat, gebruik maken van innerlijke resources.

Ervaringen

“Nu mijn vrouw vraagt wat ik voel, kan ik haar antwoorden. Eerst wist ik amper dat ik een lijf had. Door dit toe te passen weet ik wat ik voel en wat mijn behoeften zijn, echt een groot cadeau, ook voor onze relatie”. Bram

“Ik heb best aardig wat meegemaakt in mijn opgroeien, mijn moeder is regelmatig opgenomen geweest en het was niet altijd veilig. Door de zachte betrokken begeleiding van Kim heb ik geleerd dat emoties me niet overweldigen. Dat geeft me zoveel kracht! En ik ben ook veel liever voor mezelf geworden en dat is echt helpend! Moniek

Heb je vragen over of wil je een afspraak maken voor een  Focussessie?  Neem contact op door te bellen naar 06-54646161 of email naar kim@hartverstand.nl. Ik beantwoord zo spoedig mogelijk je bericht.

Focussen gaat over verbinding met jezelf, gelijkwaardigheid, openheid en werkelijk ontmoeten, zien en gezien worden.

——————————————————————————————————————–

Verlies in beeld, splitsing van de ziel, een taal erbij

Boszormenyi-Nagy was een Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut en de ontwikkelaar van deze methode. Verlies in beeld is een methodiek waarbij we met behulp van duplo-poppetjes en andere materialen een situatie kunnen uitbeelden. Het is geschikt om te werken met volwassenen, jongeren, partnerrelaties en in supervisie en coaching.

Trauma en splitsing van de ziel

Frans Ruppert heeft een onderverdeling gemaakt van een gezond deel, overlevingsdelen en een traumadeel. Deze onderverdeling gebruik ik met de methodiek Verlies in beeld.

Duplo-poppetjes
De duplo-poppetjes representeren mensen uit jouw gezin, ik nodig je uit om poppetjes voor je op tafel neer te zetten op hun eigen plek.  Door ze voor te stellen als mensen in je omgeving kun je inzicht krijgen over de invloed van je verleden op je huidige relaties. Het lijkt op samen puzzelen, samen zoeken we naar een opstelling die jouw innerlijke wereld zo exact mogelijk weergeeft.  De poppetjes maken onzichtbare loyaliteiten zichtbaar. Je kunt je misschien wel voorstellen wat het doet als ik een dominante moeder of een strenge benauwende vader tussen twee poppetjes zet die een echtpaar voorstellen. De beleving daarvan staat dan zomaar voor je.

Of je ziet dat je partner niet tegenover jou staan maar tegenover haar depressieve moeder. De interactie tussen mensen onderling worden zo helder, je kunt dicht bij je gevoel komen en daardoor ontstaat er vaak erkenning en ruimte voor verdriet, boosheid of andere gevoelens. Het geeft je de mogelijkheid ruimte en inzicht te krijgen over het hoe en waarom van jouw situatie. Belevingen en verwachtingen kunnen letterlijk op tafel komen en je kunt gaan zien wat er veranderd kan worden. Deze “taal” werkt krachtig met getraumatiseerde mensen, het geeft je de mogelijkheid samen het leed te overzien en het een plek te geven.

Ook een overledene kan door een poppetje worden gerepresenteerd. Het op tafel neerleggen van een overleden moeder kan krachtig zijn omdat het zowel de dood zelf, als de aanwezigheid van de dode moeder zichtbaar maakt. Opstellingenwerk kan je inzicht geven, het structureert de soms verwarrende werkelijkheid en werkt zowel ordenend als helend. Deze methode draagt bij aan een gelijkwaardige relatie met jezelf en je omgeving.
Deze kennis heb ik opgedaan bij Omgaan met Verlies en Frans Ruppert zelf en bij Margriet Wentink

Ecogramsessie

——————————————————————————————————————–

Helend herhalen

Over werken met regressie en innerlijk kind werk

Regressie wil zeggen dat mensen zich terugtrekken in gedrag dat behoort tot een vroegere leeftijdsfase. Vaak is waarneembaar hoe mensen regressief gedrag vertonen, zonder dat zij zich daar bewust van zijn. Je vertoont dit gedrag onder de druk van de omstandigheden. Regressie is een onbewuste poging om situaties die je vroeger hebt meegemaakt alsnog tot een bevredigende oplossing te brengen. Regressie komt heel veel voor. Dit kan oppervlakkig en kortdurend zijn, maar ook intens en langdurig. Door regressief gedrag te vertonen, kunnen mensen zichzelf en anderen schade berokkenen. Je bent immers volwassen, maar handelt als een kind.

Als ik regressie techniek inzet is deze vaak speels, vaak heel ontroerend en zeer effectief. Het kinderlijk ervaren integreert met volwassen gedrag. De cliënt verwerft inzicht in het eigen functioneren en ontwikkelt nieuwe mogelijkheden.
Wie het kind in zich durft te ontmoeten opent immers nieuwe wegen naar volwassenheid. Werken met het innerlijke kind dragen een lach en een traan bij aan je innerlijke groei.
Deze methodiek en psychodrama heb ik geleerd bij Piet en Marry Weisfelt

——————————————————————————————————————–

Neuroaffectieve Ontwikkelingspsychologie (NADP)

Wanneer er massaal verkeerde afstemmingen optreden, wordt het organisme kwetsbaar voor stress en posttraumatische stoornissen. In de psychotherapeutische dialoog is het essentieel om het competentieniveau van de persoonlijkheid te beoordelen om interventies af te stemmen op de proximale ontwikkelingszone. Gebruikmakend van het didactische concept van het drie-enige brein en een theorie over de ontwikkeling van mentaliserende vaardigheden bij volwassenen, De begeleiding zal een kaart bieden om psychobiologische ontwikkelingsbronnen en ‘kwetsbaarheden’ te beoordelen, en strategieën en methoden om deze aan te pakken. Mede dankzij deze diagnostische methodiek kan ik nog beter op je afstemmen voor een passende interventie.

————————————————————————————————————–

Imaginatie, hyponose, persoonlijk leiderschap en talenten

Talentenspel

Middels het Talentenspel leer je spelenderwijs omgaan met je kwaliteiten en je valkuilen. Leiderschap te nemen om je leven optimaal vorm te geven op een speelse wijze.
We maken gebruik van je onderbewuste door in de imaginatie je talenten te leren kennen en ze in het hier en nu leren in te zetten en te managen.

Ik zelf ben onder de indruk van deze zeer krachtige methodiek waarbij je met positieve psychologie jezelf leert kennen je leert echt storende patronen doorbreken en leiding te nemen over je leven.

Deze techniek heb ik geleerd van Willem Glaudemans en Han van Straaten

——————————————————————————————————————–

Traumabehandeling

Psycho-educatie, SIBAM, Penduleren, Window of Tolerance (venster van verduren), symptomen/triggers als wegwijzer, Triune brain (drie delenbrein)

Arianne Struik Illustratie Struik

Hechting; bindingspatronen als overlevingspatronen, psychotrauma, dader/slachtofferdynamiek, traumatische splitsing

Omarmen van overlevingsdelen (coping), herkennen, erkennen en regie nemen.
Hulpbronnen, integratie, regulering en herstel. We zoeken naar alternatieven in plaats van splitsen.
We werken met opstellen van de intentie en duaal procesmodel de transitieruimte tussen trauma en herstel.
Er komt helderheid in de gezonde wil, de getraumisteerde wil en de wil om te overleven. In hoeverre ben je op zoek naar permissie, heb je last van compulsieve activiteiten, wil je teveel tegelijk en heb je een heilig moeten maar niet durven. We gaan samen focusssen naar een gezonde wil die realistisch is en vertrouwend, geduldig en flexibel met levensenergie.

Het opstellen van traumabiografie en inzicht in je triggers en verwerking kan een onderdeel zijn van de behandeling.

Deze kennis heb ik opgedaan bij Parabel Gwen Timmer, CELEVT Martijne Rensen,  Renate Geuzinge, Arianne Struik trauma bij verstandelijk gehandicapten en kinderen, Bessel van der Kolk, MD, Pat Ogden, PhD Peter Levine, PhD Allan Schore, PhD,  Ruth Lanius, MD, PhD,  Dan Siegel, MD, Stephen Porges, PhD, Janine Fisher, Nelleke Niclai, Trudy Mooren, Martijn Stófsel,

——————————————————————————————————————–

EFT

EFT (Emotional Freedom Technique) is een methode waarmee je emotionele bagage kunt loslaten en lichamelijke klachten kunt verminderen.

EFT kan toegepast worden bij:

Angsten en fobieën zoals bloosangst, spreekangst, vliegangst, autorij-angst, hoogtevrees, pleinvrees, claustrofobie, spinnenangst, faalangst etc.
Stressklachten en stress-gerelateerde klachten zoals hartkloppingen, uitstelgedrag, burn-out, overspannenheid, perfectionisme.
Heftige emoties n.a.v. heftige voorvallen en trauma’s, zoals boosheid, frustratie, verdriet, paniekaanvallen, hyperventilatie, machteloosheid, depressie, slachtoffergevoel, schaamte.
Rouwverwerking.
Gevoel van machteloosheid.
EFT is niet alleen een methode om mentale en emotionele bagage los te laten, EFT werkt ook bij een heel scala aan lichamelijke klachten, zoals:

Migraine en andere vormen van hoofdpijn.
Rugklachten.
Spastische darm, ziekte van Crohn en andere darmklachten.
Maagklachten zoals brandend maagzuur, maagzweer.
Herstel na lichamelijk trauma, bijv. gebroken botten en/of verwondingen, hersenschudding, whiplash.
Menstruatieklachten.
Gewichtsverlies.
Zelfvertrouwen.
Examenstress.
Ontstressen.
Enzovoort.
Emoties hebben een grote invloed op ons lichaam.

 

——————————————————————————————————————–

Creatieve therapie

Virtual Dream Stories

De muzen als toegangspoort bij verliesbegeleiding.
Visual Supervision, beelden omzetten in taal die richting geeft bij levenstransities.

Naast deze methodiek heb ik ook de De Muzen aan het woord gevolgd waarbij creatieve therapie kan worden ingezet zoals kleien, schilderen en dichten. Daarnaast heb ik leren begeleiden bij Phoenix Opleidingen met het schrijven van een verhaal op maat voor de cliënt met metaforen voor therapeutische interventies.

De bewegingen van de ziel gaan dikwijls langs muziek, een gedicht dat raakt of een mooi beeld zoals een schilderij. Een symbool heeft een diep krachtige werking op dat deel van de hersenen waar nog geen woorden zijn. Gekoppeld aan het in het hier en nu verwerken van een intense levenservaring. Kunst als ingang tot helen.

Deze kennis heb ik opgedaan bij Robert Neimeyer, De muzen aan het woord, Phoenix Opleidingen

——————————————————————————————————————–

Soulretrieval

Soulretrieval is een sjamanistische techniek om je individuele levenskracht te versterken en te helen. In vele sjamanistische culturen ging men ervan uit dat door shock of trauma een stukje van je ziel kon verdwijnen. Het idee is dat je hiervan ziek kunt worden, geheugenverlies kunt lijden en minder in je kracht komt te staan. Als zoiets gebeurt is het de taak van de sjamaan om de ziel op te sporen en terug te halen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren: de sjamaan gaat in trance om de ziel te zoeken, of probeert de ziel terug te zingen. Het concept ‘zielsverlies’ komt voor in vele traditionele culturen. De soulretrieval sessie zal gepaard gaan met drum en geluid.

 • Chronische depressie
 • Apathie, verdoofdheid, vermoeidheid, gebrek aan energie
 •  Zwak immuunsysteem
 • Gevoelens van leegte
 • Het gevoel hebben dat je je leven van buitenaf bekijkt
 • Moeite met ‘aarden’, goed in je lichaam zijn.
 • Vergeetachtigheid
 • Verslaving of destructief gedrag
 • Het niet kunnen herinneren van een bepaalde periode in je leven
 • Het gevoel ‘iets verloren ‘ te zijn
 • Wetende dat er’ vanaf dat moment’ (trauma) iets wezenlijks is veranderd
 • Het gevoel een ‘toeschouwer’ te zijn van het leven

Een soulretrieval bestaat uit 3 sessies:

 • Een oriëntatie gesprek, waarin er gekeken wordt of soulretrieval de passende manier is.
 • De soulretrieval zelf.
 • Een nagesprek, waarin er besproken wordt hoe de situatie is na de soulretrieval.

Deze kennis komt van Soulritual van Linda Wormhoudt


Systemisch werken

Systemisch werken van binnenuit

Een methodiek uitgelicht: systemisch werken met het lichaam

Bij systemisch werk via het lichaam wordt het lichaam aangeraakt en stemmen we ons af op de laag van de ziel, jouw essentie. De ziel en het lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Situaties die je hebt meegemaakt en je niet goed hebt kunnen verwerken (trauma’s), hebben effect op het lichaam en worden opgeslagen in het celgeheugen. Deze herinneringen hebben ook effect op de zielslaag. De ziel heeft zich dan op bepaalde plekken in het lichaam of in het gehele lichaam teruggetrokken.

Soms blijft de ziel gebonden aan de situatie terug in de tijd.
Dit kun je ervaren wanneer je op de massagetafel wordt aangeraakt op de laag van de ziel. Lichaamsdelen zijn dan onbewoond en moeilijk om contact mee te maken. Je kunt moeilijk aanwezig zijn in je lichaam, wat invloed kan hebben op jouw fysieke functioneren en je emotioneel welbevinden.

De ziel is onderdeel van een groter geheel. Je kunt op deze laag dus ook voelen hoe de ziel mee-resoneert met (voor)ouders, broers, zussen, partner, het land van herkomst en met het grote veld. Naast persoonlijke trauma’s die sporen achterlaten in het celgeheugen, kunnen ook trauma’s vanuit jouw familiesysteem aanwezig zijn in je lichaam en mee-resoneren met jouw ziel. Deze hebben, net als persoonlijke trauma’s, onbewust invloed op jou.

Echte aandacht voor dat wat er is, zonder iets te willen veranderen of in te grijpen, geeft ruimte om dat wat zich aandient liefdevol en met compassie tegemoet te treden. Aanraken vanuit deze intentie is helend en verbonden met het hart, het orgaan van liefdevolle aandacht. Het hart dat ook verbonden is met de ziel en het grote veld. Via het hart kun je je ziel uitnodigen zich welkom te voelen in het lichaam.
Op deze laag kun je ook ervaren of de pijn, de angst of het verdriet dat je bij je draagt van persoonlijke aard is of dat je het draagt voor jouw familiesysteem.
Soms zullen er systemische interventies nodig zijn zoals het aannemen van je eigen plek in het systeem of teruggeven wat niet van jou is.
Mocht je interesse hebben in meer informatie over systemisch werk via het lichaam, dan vind je in het boek Het Veld van Aandacht uitgebreide achtergrondinformatie.


Tarieven particulieren

HartVerstand wordt niet vergoed via de zorgverzekering

Kijk bij ’tarieven’ voor alternatieven voor vergoeding

Individuele sessie                 € 125*   (90 minuten)

 

Ouderschapscoaching          € 150* (120 minuten)
Relatietherapiesessie           € 150* (120 minuten)

De bedragen zijn inclusief 21% btw.

Als de sessie langer nodig heeft dan 90 minuten of 120 minuten wordt de factuur verhoogt met een euro per minuut.