Workshopaanbod

Heb je vragen over of wil je een workshop bijwonen? Neem contact op door te bellen naar 06-546 46 161 of email naar kim@hartverstand.nl. Ik beantwoord zo spoedig mogelijk je bericht.

Ethiek

Een waardenvolle dag

Ethiek de basis
In de ochtend hebben we een korte inleiding over de basis van Ethiek en vervolgens een inspirerende leermeester.

Na de lunch krijgen we een inleiding in verschillende vraagtechnieken en gaan we in groepjes de oefenen met een vraagtechniek naar keuze. We werken met casussen uit de praktijk of als je die niet (meer) hebt kun je werken met een algemene maatschappelijke stelling.

In ieder geval houden dompelen we ons de hele dag onder in de Ethiek.

Geweldloze communicatie voor stellen

In 5 dagdelen leer je de basistechnieken van de methode Geweldloze Communicatie. Middels oefeningen waarin ik jullie begeleid leer je communiceren vanuit je behoeften.
Duur: dagdeel 5x : ochtend, middag of avond
Kosten: vraag offerte op maat aan

 

Basisvertrouwen, hechtingstijlen en hechtingsproblematieken

Voor persoonlijk geïnteresseerden en collega’s: het effect van trauma in vroege kinderjaren op kwaliteit van leven.

Je gaat ervaringsgericht leren over verschillende hechtingsstijlen. Waarbij je jezelf leert kennen in je eigen hechtingsstijl en ook hoe je je verhoud tot iemand met een andere hechtingsstijl.

We gaan gebruik maken van vloerankers voor de ervaring. Een deel psycho-educatie voor de mind. Met wat humor en linken naar de dierenwereld als communicatiestijl.

In ieder geval wordt het een mooie integrerende leerzame dag.

Duur: dagdeel of avond
Kosten: privé: 160 euro en 170 euro voor bedrijven.

Recensie klanten:
Hartverstand biedt programma’s op maat aan voor professionals. Op deze dag of dagen worden de basisprincipes van Geweldloos Communiceren, Systemisch werken uitgelegd en hoe jij je als coach/professional of in je relatie verhoudt tot een een cliënt of (liefdes)partner met een bepaalde hechtingsstijl. Iets wat ik iedere coach kan aanraden. Offerte op maat gemaakt inclusief cursusmateriaal.

Naar aanleiding van een persoonlijke vraag heeft Kim een eigen programma voor ons samengesteld, waarin we aan de lijve verschillende hechtingsstijlen hebben onderzocht, geoefend hebben met geweldloze communicatie en de basis van systemisch werk uitgelegd hebben gekregen. We vonden het heel interessant en we hebben er echt wat van opgestoken. Ze heeft ons laten voelen hoe het is om een bepaalde hechtingsstijl te hebben, en ook hoe het is om zo iemand als therapeut te benaderen. Bij de geweldloze communicatie hebben we gevoel van pseudo-gevoel leren onderscheiden en onderzocht welke behoeftes er onder die gevoelens zitten. Dit hebben we gedaan aan de hand van concrete situaties die in onze eigen relatie spelen. We hebben dit ervaren als een goede manier van communiceren binnen onze relatie.
Dank je wel Kim, voor een fijne en leerzame dag en je praktische benadering van deze interessante methodes.
Reinier Wijnstra en Margot van Genderen

Basiskennis Wat is trauma

Inzicht in vroegkinderlijk trauma, hechting, enkelvoudig trauma.
Inzicht in neurobiologie en hormonen.
Inzicht in methodieken en contra-indicaties bij technieken
Inzicht in verschil tussen karaktereigenschappen (traits) en overlevingsgedrag (coping)
Inzicht in werkwijze Window of tolerance, Venster van verduren, Raampje van tolerantie
Inzicht in basiskennis emoties en emotieregulatietechnieken

Duur: in overleg bijvoorbeeld 1 dag (140 euro)
Kosten:  in overleg

Persoonlijk Leiderschap, De kracht van mildheid en empathie

Wat is Persoonlijk Leiderschap:
1 Handelen vanuit je hoogste intentie en plezier.
2 Mildheid en compassie voor jezelf en anderen
3 Flow ervaren: gefocuste aandacht in het hier en nu.
4 Overtuigingen managen: NEE kunnen zeggen tegen ongezonde gedachten en JA tegen gezonde gedachten.
5 Acceptatie en leren van negatieve emoties.
6 Gebruik kunnen maken van je onbewuste om problemen op te lossen
7 Congruentie, van je gedrag, vaardigheden, overtuigingen, visie en missie

Wat levert het je op:
* je maakt makkelijker keuzes omdat je weet wie je bent
* je kent je kwaliteiten en valkuilen
* je besteedt je focus en energie aan jouw persoonlijk leiderschap doelen
* mildheid en compassie voor jezelf en voor anderen
* je herkent je communicatiestijl en voorkeur
* je weet het verschil tussen dramagedrag en communicatie met doel tot intimiteit en verbinding

Duur: dag
Kosten: 140 euro

Dromen Durven Doen

 KRACHT EN CREATIE

Hoe verhoudt jij je tot je PASSIE, je werk of je eigen bedrijf?
Wat is volgende stap in verwezenlijken van jouw droom?
Zijn er blokkerende overtuigingen dat het niet stroomt?
Ervaar je moeite om deze stap te maken of de focus te houden?
Hoe is de balans van geven en nemen in jouw familie?
Zit in je familie schaamte of schuld?
Mag je succesvol zijn? Is faalangst je bekend?

dromendurvendoenkimlakkehartverstand

 

Een dag over creëren vanuit je kracht, leven vanuit bezieling en flow. Over dromen en mogelijkheden, over realisme en concreetheid.

Nieuwsgierig? Wij ook! Samen kijken ik graag met jou naar dit thema.

Dit doen wij middels systemisch kijken naar jou en naar jouw systeem (familie) van herkomst en in de ochtend starten we een oefening met dromen, durven, doen!
Duur: dag
Kosten: 140

 

Familieopstellingen met ziekte en symptomen

Over opstellingen met ziekte en symptomen
Chronische ziekten en langdurige symptomen kunnen  verband houden met verborgen dynamieken in families. Veelal ben je van deze verbanden niet bewust. Opstellingen zijn een methode om deze verbanden aan het licht te brengen, waarna je verlichting kan vinden in het omgaan met de ziekte.


Systemisch gezien kan een ziekte een uiting zijn van een patroon in je familie (dynamiek), of een “oplossing” voor iets in je familie- geschiedenis dat te groot, te pijnlijk, was om onder ogen te zien. Soms worden de betrokken personen uitgebannen dan lijkt deze gebeurtenis in het familieonbewuste terecht te komen en kan zich dan in een later geboren familielid uitdrukken als ziekte. In familieopstellingen blijkt de representant van de ziekte vaak sterk te zijn verbonden met een uitgesloten persoon uit een eerdere generatie. De gangbare attitude ten aanzien van ziekte is, dat we ervan af willen. Dat is ook wat de familie wilde met de buitengesloten persoon waarmee de ziekte verbonden lijkt te zijn. Die attitude houdt de buitensluiting in stand en staat heling in de weg. Soms blijkt in de opstelling een beweging mogelijk van wederopname van de buitengesloten persoon. De representant van de ziekte voelt zich dan vaak niet meer nodig. Dit kan een begin zijn van een helingsproces in het cliëntsysteem. Die heling vindt dan plaats op het diepe niveau van bewustzijn waar onze verstrikkingen liggen.


Duur: dag
Kosten: 125 euro

Seksualiteit en Intimiteit

Wat betekent seksualiteit voor jou?
Sta je met je eigen seksualiteit in contact?
Voel je je vrij om te stromen?
Ben je bang voor je seksualiteit?
Zijn er beperkende overtuigingen?
Schaam je je voor je seksualiteit?

In een veilige bedding in een kleine groep ben je vrij zonder te benoemen en erover te praten te gaan ervaren over hoe jij je verhoudt tot jouw seksualiteit. Of er blokkerende overtuigingen zijn dat het niet stroomt. Hoe is de balans van geven en nemen in jouw familie, zit daar schaamte of schuld?

Wij kijken middels systemisch werken, iquiry, oefeningen en meditaties naar jou en naar jouw systeem (familie) van herkomst.

Je neemt mee uit deze workshop inzicht in je identiteit rondom thema seksualiteit

Duur: dag
Kosten: 135 euro

Workshopdag (familie)opstellingen: Polariteit Man-vrouw in jezelf, relaties & intimiteit

 

manvrouw

++Balans tussen Animus en Anima (mannelijk en vrouwelijk)++

++Persoonlijk/Zakelijk:
Ken je het gevoel dat je niet in balans bent? Nieuwsgierig waardoor dat kan zijn?
Te gevoelig?
Teveel oordelen naar de ander naar jezelf?
Doelen stellen maar je haalt ze niet?

++Partnerrelatie/Seksualiteit:
In je partnerrelatie kan onbewuste verstrengeling zijn van mannelijk en vrouwelijk waardoor je elkaar verzwakt in plaats van op een constructieve manier samen iets uit te werken.

Uitnodiging:

Deze dag is een uitnodiging om je bewust te worden van ons verlangen naar heelheid. Waarbij integratie van onze mannelijke en vrouwelijke aspecten centraal staat. Het heilige huwelijk waarin we de vrouw en de man eren.
++ Hoe gaan we kijken naar jou en hoe jij je verhoudt tussen de man/vrouw in jezelf en in je relaties?

Dit doen wij middels systemisch kijken naar jou en naar jouw systeem (familie) van herkomst, ervaringsgericht werken middels oefeningen, meditatie en inquiry.

Je neemt mee uit deze workshop je talent/gift, inzicht in je eigen mannelijke/vrouwelijke energie, tools om effectief te switchen tussen de man-vrouw in jezelf.

++Wat levert het op voor de man:
De positief geïntegreerde vrouw in een man, maakt dat hij man contact krijgt met zijn gevoel voor spiritualiteit en meer begrijpt van intuïtie. Het biedt hem toegang tot speelsheid, tot het irrationele, het niet logische. De man die met zijn vrouwelijke deel in verbinding staat heeft de rust om de dingen waar te nemen. Te luisteren naar zijn innerlijke wijsheid naar wat nodig is. Hij wordt wijs en betrokken. Al blijft het voor hem geen simpele opgave om geen actie te ondernemen en niet via een oplossing in te grijpen op een lot van de ander.

++Wat levert het op voor de vrouw:
De positief geïntegreerde man in een vrouw, maakt dat de vrouw weet heeft van haar innerlijke kracht. Ze heeft een sterk bewust zijn van ‘wie ben ik eigenlijk’. Terwijl ze haar eigen weg bewandeld, kan ze ook compromissen sluiten en keuzes maken. Ze heeft contact met moed en waarheidszin. Het verbinden met de Animus helpt haar bij het verwerven van kennis en een meer onpersoonlijke, objectieve en rationele manier om de dingen te bekijken. Een vrouw die haar innerlijke kracht zo gebruikt behoudt het contact met haar ontvankelijke gevoelige stroom en haar vermogen tot relateren.

++Wat zijn de problemen:
Projecties vanuit Animus en Anima brengen ons uit evenwicht. Wanneer een man uit balans is, komt er een negatief vrouwelijk deel naar voren. En bij de vrouwen een negatief mannelijk deel. Animus en Anima zijn in zichzelf neutraal. In hun positieve aspecten voeden ze de mens met hun kwaliteiten en komen ze tot hun recht als ze geïntegreerd zijn. Als ze worden miskend gaan ze hun eigen leven leiden.

++ Voorbeelden van negatieve Animus en Anima:
Kenmerken van negatieve Animus:
Niet doordachte meningen en opvattingen, vaak met grote allure naar buiten gebracht zijn bijzonder karakteristieke manifestaties van de Animus. Algemeen geldende waarheden worden klakkeloos op een specifieke situatie geplakt. Grenzeloos oordelen is ook een aspect van de negatieve Animus. Een ander element is nieuwsgierigheid of ‘wensdenken’. Animus heeft de magische kracht van het woord. Het opstellen van ge- of verboden hoort hierbij.

++ Kenmerken van negatieve Anima:
Bij de man, die beheerst wordt door zijn Anima, komt meestal overgevoeligheid, sentiment of wrok naar voren. Dit uit zich dan in slachtofferschap via zeuren, mopperen, stemmingmakerij, achterdocht, insinuaties, lichtgeraaktheid of gekwetste ijdelheid. Dit leidt tot leven vanuit irreële dromen over liefde geluk en moederlijke warmte waar ze niets voor hoeven te doen. Door een te groot verlangen om gevoed te worden waarbij de man zijn Anima niet integreert kan dat zijn dat zijn mannelijkheid een te grote pool wordt wat kan leiden tot tiranniek, overheersend en dwingend gedrag.
Kenmerk van Animus richt zich op onderscheid en Anima vergiftigd met verleiding en miskenning.
(bron: PassePartoutPhoenixopleidingen)

Duur: dag
Kosten: 140

Klik hier voor de agenda van Hartverstand.
Meer over mij