NLP – Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro Linguïstisch Programmeren
NLP is een methode ontwikkeld in de jaren ’70 door John Grinder & Richard Bandler, die hun focus hebben gelegd op de vraag wat succesvolle mensen zo succesvol maakte. Ze ontdekten dat deze mensen op een bijzondere manier in het leven stonden; ze hanteerden (bewust of onbewust) uitgangspunten waardoor ze succesvoller waren dan anderen.

Een aantal van die uitgangspunten zijn:

Welk wereldbeeld heb jij?

In de basis gaat NLP uit van het gegeven dat iedereen anders is omdat ieder van ons in een andere omgeving opgroeit, met andere ervaringen en een andere basis. Dat maakt dat ieder van ons de wereld vanuit een andere hoek beziet. Begrip voor het wereldbeeld van de ander is één van de belangrijkste uitgangspunten van NLP.

Communicatie en afstemmen

Communiceren doen we allemaal, meestal met een doel. Het effect van communicatie bepaalt of het goede communicatie is of niet. Als zender is het de kunst om je boodschap zodanig inhoud en vorm te geven dat je de gewenste respons bereikt. Om de respons te krijgen die je nodig hebt kun je mensen op verschillende manieren aanspreken. Bij de ene persoon kan een bepaald verzoek tot het gewenste resultaat leiden, terwijl dat verzoek bij een ander persoon, of bij dezelfde persoon in een andere situatie, niet het gewenste effect heeft. De communicatie afstemmen op ontvanger heet binnen NLP ‘rapport maken’.

De kaart en het gebied

Wat is werkelijkheid? Wat is objectieve waarneming? Onze ideeën over de wereld om ons heen,  kijk op of omschrijving van de realiteit kunnen ons zowel productief als onproductief maken. We handelen en voelen op basis van onze kijk op de wereld, wat een uitnodiging kan zijn om bewuster te zijn van je ideeën, beelden en beweringen.

Verandering is daarom in de eerste plaats verandering van perceptie, zingeving, manier van uiten, kijken en horen. Binnen NLP wordt deze ‘innerlijke kaart in ons hoofd’ beschreven als het wereldmodel.

Gedrag en intentie

Een van de uitgangspunten van NLP is dat er achter ieder gedrag een positieve intentie schuilt. Daarmee wordt bedoeld, dat gedrag altijd de functie heeft om er iets anders mee te bereiken. Ook problematisch gedrag kan functioneel zijn, maar mist zijn effect of heeft ongewenste bij-effecten. De NLP-interventietechniek is gericht op het verhelpen van ongewenste gedragseffecten en je uit te nodigen om de positieve intentie van het gedrag te onderzoeken. Als je dit doorhebt kun je je gedrag veranderen in gedrag wat je wel oplevert wat je graag wenst.

Vaardigheden beschikbaar maken

In de basis liggen alle vaardigheden die jij nodig hebt om te krijgen wat je wilt. Dat deze mogelijkheden niet in jouw geheugen beschikbaar zijn op het moment dat je ze nodig hebt gehad, neemt niet weg dat je ze alsnog eigen kunt gaan maken.

Feedback

Een ‘fout’ wordt gezien als de bron van leerzame informatie, waarbij de gevolgen van de fout ‘feedback’ geven. Middels die feedback kun je in contact komen met je onderliggende wens en daarmee jouw nieuwe doel.  Door die doelen positief, specifiek, binnen jouw mogelijkheden, ecologisch en meetbaar te maken, worden ze uitvoerbaar.  Een fout interpreteren als ‘persoonlijk falen’ kost je onnodig veel energie en draagt weinig bij aan het leerproces dat nodig is om het doel in de toekomst wel te bereiken.

Wil je meer weten over NLP? Neem contact op met Kim.

© Tekstenfee

Meer over mij