ProfessionalsKrachtige burgers maken een machtig mooie maatschappij

Ik ben voor een trauma geïnformeerde samenleving 

Burgerparticipatie, zelfredzaamheid en onafhankelijk van overheidssteun: het zijn prachtige woorden waarvan de intentie deugt. Het knelpunt ligt ‘m bij het zetten van de juiste stappen. Wat we vandaag doen, heeft morgen effect.

Iedereen is het erover eens; het werd tijd voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Maar de praktijk is weerbarstiger dan het papier van de nota. De nieuwe manier van omgaan met burgers en hun behoeften vraagt andere vaardigheden van functionarissen en professionals. Burgers stimuleren is één ding. Hen blijvend in hun kracht zetten is iets heel anders. Resultaatgericht te werk gaan is een kunst en een kunde. HartVerstand biedt functionarissen en professionals een specifiek en doordacht programma in een snel traject. Het state-of-the-art programma van HartVerstand is bedoeld voor ieder die minder bekend is met de problematiek van deze specifieke doelgroep.

De doelgroep liegt er niet om. De zwaarte evenmin.

Trainingen inzicht in trauma

Kopzorgen; een kind met een handicap

Ouders van enkelvoudig of meervoudig gehandicapte kinderen óf kinderen met een levensbedreigende ziekte of handicap hebben kopzorgen. Het loslaten van dromen en verwachtingen en accepteren dat het avontuur van ouderschap voor hen anders zal verlopen. Genieten van hun kind en wennen aan de mogelijke eindigheid van het grootse kinderleven. Communiceren met medische specialisten die de zeggenschap vrijwel overnemen. En daarnaast ook nog wegwijs worden in de leergebonden financiering of het nog ruimere persoonsgebonden budget -het ‘rugzakje’met geld’. Ga daar maar ’s aanstaan, als niet-ingewijde. Hoe begeleid je deze groep ouders optimaal?

Hoofdzaken; opgegroeid zijn in een gehandicapt gezin

Kinderen die opgroeien in een gehandicapt gezin -een gezin waarin één of meer kinderen gehandicapt of chronisch ziek was- worden ook wel brusjes genoemd. Eenmaal volwassenen zijn deze brusjes vaak niet in staat ‘vrij van beperkingen’ te leven. In hun werkelijkheid zijn zij zowel onzichtbaar en vergeten, als broodnodig. Levend in de schaduw, grenzeloos verantwoordelijk. De essentie van hun leven is de ander, ongeacht wie die ander is. Eenmaal volwassen lopen deze brusjes vaak vast. Zij moeten inzien dat het tijd is om los te laten. Goed voor jezelf zorgen is immers een hoofdzaak. Maar hoe bereik je deze groep met woorden en daden?

Hersenpinsels; KOPP-kinderen dragen hun ouders op de schouders

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen worden KOPP-kinderen genoemd. Zij werden groot in de luwte van een vader of moeder met een psychische stoornis, een depressie of een verslaving. Meerdere problemen in één gezin zijn eerder regel dan uitzondering. KOPP-kinderen zijn gewone kinderen in ongewone thuissituaties. Veel van hen redden zich, eenmaal volwassen, uitstekend. Een deel van hen verzandt in ziekmakende relaties en bezwijkt onder een irrationeel verantwoordelijkheidsbesef. Zelf snappen zij maar al te goed waar hun problemen vandaan komen. Maar waar ligt de oplossing?

Onaangename omstandigheden mogen niet leiden tot onmogelijke situaties.

HartVerstand biedt handvatten, skills en aanknopingspunten. Het geeft inzicht in de processen die de specifieke doelgroepen in hun leven doormaken. De professional of de functionaris is daarna in staat de man of vrouw op de juiste weg te wijzen.

HartVerstand toetst haar werk voortdurend aan de ethische code van Phoenix Opleidingen. Deze is gestoeld op vijf pijlers: autonomie, heelheid, identiteit, integratie en zingeving. Dit stevige fundament leunt eveneens op mijn eigen pijler: integriteit. Hieraan is de mogelijkheid gebonden een klacht tegen mijn werkwijze in te dienen bij de betreffende klachtencommissie. Op uw verzoek informeer ik u daar graag over.

De tijdsinvestering is beperkt. Per deelnemer duurt het programma ongeveer twintig uur, verdeeld over vijf weken. Na afloop is de deelnemer thuis in de wereld van deze doelgroepen; volwassenen in onaangename omstandigheden die niet mogen leiden tot onmogelijke situaties.

In totaal is elke deelnemer ongeveer 10 uur bezig met het programma. Dit is een beperkte tijdsinvestering waarin zij gedurende drie maanden regelmatig bezig zijn met het doel dat u heeft gesteld. Hiermee voldoet het programma aan belangrijke didactische inzichten om goede voornemens en nieuwe inzichten ook daadwerkelijk te laten leiden tot blijvende verandering en resultaat.Met deze handvatten kunnen zij, kunt ú, de intenties omzetten in woord en daad.

Van intentie naar initiatief. Van initiatief naar invloed

Op Linkedin beheert Kim Lakke de groep “Kenniscentrum Platform Kopp”. Bezoek deze groep hier.

privacyverklaring

Meer over mij