ProfessionalsKrachtige burgers maken een machtig mooie maatschappij

  Ik ben voor een trauma geïnformeerde samenleving 

Trainingen zijn interessant voor:

 • gemeenten
 • geestelijke gezondheidszorg
 • jeugdzorg
 • kinderopvang
 • basis- en voortgezet onderwijs
 • HBO en universiteit
 • welzijnsorganisaties
 • woningbouwcoöperaties
 • zorginstellingen
 • verpleeghuizen
 • ziekenhuizen
 • verloskundigen
 • kraamzorg
 • paramedici
 • coaches/zzp-ers
 • relatietherapeuten

Van intentie naar initiatief. Van initiatief naar invloed

Trainingsaanbod
– meldcode
– afwegingskader
– ethiek

Met aandacht en zorgvuldigheid maak ik een studiedag of bijscholing die bij uw team past!

Training huiselijk geweld signaleren
Training huiselijk geweld bespreekbaar maken
Training ouderenmishandeling en ontspoorde zorg
Training werken met de meldcode
Training omgaan met huiselijk geweld voor woningcorporaties
Training omgaan met huiselijk geweld voor kinderdagverblijven
Training omgaan met huiselijk geweld voor verpleeghuizen
Training omgaan met huiselijk geweld voor gehandicapten instellingen
Vervolgtraining huiselijk geweld
Voorlichting huiselijk geweld
Voorlichting ouderenmishandeling
Voorlichting partnergeweld
Voorlichting kindermishandeling
Voorlichting meldcode en kindermishandeling
Voorlichting eergerelateerd geweld
Voorlichting meisjesbesnijdenis
Voorlichting seksueel geweld

 

Op Linkedin beheert Kim Lakke de groep “Kenniscentrum Platform Kopp”. Bezoek deze groep hier.

privacyverklaring

Meer over mij