Relatietherapie

 

manvrouw

Naast de begeleiding van volwassen brusjes en KOPP-kinderen en ouders van gehandicapte kinderen of levensbedreigende ziekte, kan Kim Lakke van Hartverstand hulp bieden met relatietherapie in Arnhem.

Er is een apart programma voor Hoogbegaafden in relaties neem gerust contact op voor meer informatie.
En er is een tweedaagse intensive voor ieder koppel geïnspireerd door de aanpak van Hedy, klik hier voor meer informatie over Hedy en Yumi.

De redenen voor de therapie zijn heel divers: sommige koppels lijden onder voortdurende misverstanden, andere worden geconfronteerd met seksuele problemen, en weer anderen vragen zich af of hun relatie de moeite loont om in stand te houden.

Door middel van kortdurende behandeling beoog ik om gezamenlijk de relatie te herstellen. Uiteraard kan de therapie ook uitvoeriger zijn, wanneer blijkt dat dit nodig is

De behandelingen

De relatietherapie in Almere begint met een gezamenlijke sessie, waarbij we de daadwerkelijke hulpvraag duidelijk proberen te krijgen.

  1. Je leert over de window of tolerance we zoeken samen naar de triggers die je in een staat van van hyper- en hypo-arousal brengt
  2. We identificeren samen over de disfunctionele gehechtheidsstrategieën en de implicaties in intieme relaties (binding- en verlatingsangst)
  3. Vaardigheden die nodig zijn voor veilige hechting te zorgen in de relatie
  4. Psycho-educatie over Identificeren en differentiëren van hersengebieden
  5. Jezelf en elkaar leren kennen via coping-strategieën/overlevingsdelen.
  6. Middels voice-dialoque methodiek en humor meer begrip voor elkaar.
  7. Begrijp en implementeer communicatieve vaardigheden, waaronder geweldloze communicatie voor stellen
  8. Middels contextueel werken en systemische benadering benaderen we je identiteit en autonomie fenomenologisch
  9. Polariteit in seks uitleggen: weten en communiceren

Bij relatietherapie ligt de nadruk op cognitieve en emotionele benaderingen van probleemoplossing en intimiteit. Er wordt echter weinig aandacht besteed aan de werkelijke lichaamstoestand die de basis vormt van de twee belangrijkste manieren van menselijke interactie: reactief en relationeel. Er kunnen veel goede redenen zijn om in een reactieve modus te werken: hechtingsletsel, trauma, een slechte geschiedenis van relaties met volwassenen. Als alternatief moeten veel vaardigheden worden ontwikkeld om een ​​relationele modus te ondersteunen in de interacties.

 Tijdens de coaching zullen we belangrijke reactieve patronen in zowel het lichaam als de hersenen beschrijven, evenals primaire disfunctionele hechtingsstrategieën. Speciale aandacht zal worden besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden in afstemming, grenzen, onderdelenwerk, objectrelaties en differentiatie. We zullen technieken en interventies toepassen om deze reactieve patronen om te zetten in een relationele modus.

Tijdens de behandelingen kunnen verschillende methoden gebruikt worden. Ik kies zelden voor één methode, want de kracht van verschillende methodieken is dat het resultaat na de sessies optimaal is. Een voorbeeld van een behandelmethode is de Transactionele Analyse, dat gaat over de communicatie tussen ons mensen onderling. Vanuit de communicatie wordt een verband gelegd tussen je interne wereld en de externe wereld, zoals je gezin, je relatie, of je werk. Het is een fijne manier om disfunctionele communicatiepatronen te herkennen, te doorbreken, en te transformeren. Hierdoor ontstaat een open communicatie zonder dubbele bodem.

De details voor de relatietherapie bespreek ik graag met jullie in een persoonlijk gesprek.

Doel is om samen om de relatie te vernieuwen of – als dat niet meer mogelijk is – de relatie in vrede af te sluiten. We gaan er echter vanuit dat de relatie weer iets gaat toevoegen aan jullie persoonlijke geluksgevoel.

Heb je vragen over of wil je een afspraak maken voor relatietherapie in Almere? Neem contact op door te bellen naar 06-546 46 161 of mail naar kim@hartverstand.nl. Ik beantwoord zo spoedig mogelijk je bericht.

How to Ruin Your Relationship 10 tips!

Window of Tolerance voor volwassenen
Raampje van tolerantie voor kinderen

L eave space for Love
O perate Brains to Love
V iew Conditioning with Love
E merge Free to Love
R oute and Navigate LIf’s Stormy Seas


Kim Lakke

Psychosociaal begeleider - Relatietherapeut - Ouderschapsbegeleider- Trainer - Spreker - Opsteller