Professioneel werken met liefdesenergie

Professioneel werken met liefdesenergie

Met veel plezier heb ik de opleiding Professioneel werken met Liefdesenergie en vele nascholingen bij Piet en Marry Weisfelt mogen volgen. Geleerd over Psychodrama, Regressie, Relatietherapie, Reich Karakterstructuren, groepssessies, en nog zoveel meer. Dankbaar dat ik  hun site mag staan zie: https://weisfelt.nl/ervaringen/


“Parelduiken Twee essentiële ingrediënten voor traumaverwerking zijn ‘spelen en nieuwsgierig zijn’ in de opleiding “De klank van liefde: Vakwerk” en nascholingen bij Piet en Marry Weisfelt komt dat volop aan bod. De oefeningen, persoonlijk werk gericht op relatie en hechting en de meesterlijke opbouw van de workshops hebben alles in zich om de gezondheid te ervaren die de helende (her)verbinding brengt als je met traumaverwerking aan de slag gaat. Betekenis geven (spiritualiteit) aan ervaringen gebeurt in de ontmoeting op de grens van werkelijk contact in liefdesenergie.Bij Piet en Marry worden parels gekweekt en ik ben ontzettend blij en dankbaar voor de persoonlijke groei en brede vakkennis. Ik ben steeds meer oprecht mezelf en dat maakt dat ik met meer spontaniteit en zelfcompassie in het leven sta en dat is een groot cadeau. De oefeningen en begeleidingsvormen ga ik met plezier doorgeven in trainingen bij Rino, als spreker en als psychosociaal begeleider met hart en verstand! ” Kim Lakke
Alle boeken zijn een absolute aanrader van Piet Weisfelt. In mijn hart zitten “De dwaas en de wijze’ een boek over Ethiek voor begeleiders één van mijn favoriete onderwerpen en het kleine zielenwerk boekje ‘Aardewerk’. Elk boek is voor professionele begeleiding absoluut de moeite waard om te lezen en de oefeningen in Hoe heb ik je lief en Spelenderwijs zijn fantastisch voor trainingen en in relaties.
Hieronder heb ik de tekst van enkele workshops neergezet welke ik het meest in mijn hart heb gesloten en/of gebruik in de praktijk:

Relatie therapie,  Liefdesstrijd & Intimiteit Ons werk bestaat uit het structureren van de energie van liefde. Wie werkt met de kracht van liefde, kent de kracht van de aanraking, de invloed van het contact, de energie van het hart en het helder bewustzijn. Werken met liefdesenergie is een helende en uitdagende worsteling. We onderscheiden de oorlogsstrijd die alleen maar verliezers kent en de liefdesstrijd die enkel winnaars kent. De kern van ons vak bestaat eruit dat we mensen ondersteunen in hun liefdesstrijd.
Mensen leven in relaties. Het systeem beïnvloedt het individu, zoals het individu het systeem beïnvloedt. In het web van patronen dat groeit tussen partners of dat zich ontwikkelt in grotere systemen kunnen mensen elkaar stimuleren en afbreken. De relatie overstijgt de enkeling. Er komen krachten in los die hun oorsprong vinden in de ouder – kind relatie en die de volwassen relatie kunnen verwarren. In de relatie ligt echter ook een bijzondere uitdaging: de mens kan meer zichzelf worden door de liefdesenergie te ervaren die de relatie kan bieden. Hoe verschillend ook, de basale thema’s van partnerrelaties, vriendschappen en  samenwerkingsverbanden zijn identiek.
Ik heb geleerd om relatiepatronen te herkennen en kan zoveel afstand nemen dat ik geen partij wordt in de relatie. Daarnaast is in de opleiding veel aandacht besteed aan de thematiek van intimiteit en seksualiteit zoals deze in iedere (werk)relatie speelt.

Diagnostiek langs karakterstructuren, klassieke Psychopathie en Transactionele Analyse (TA)
Karakterstructuren (Reich) leren diagnosticeren door middel van het lijf leren lezen. Aandacht wordt besteed aan de bouw van het lijf dat vaak specifieke kenmerken van de persoonlijkheidsstructuur demonstreert. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de ademhaling. De ademhaling vertelt het verhaal van vrijheid en beperking. Vervolgens staan we stil bij geluid en beweging, de meest basale manier waarop mensen zichzelf tot expressie brengen.
Lichaam, geest en ziel worden beschouwd als een eenheid. In het lichaam zijn de elementen geest en ziel aanwezig.
Het werken met het lijf is een onmisbare toegang tot ons psychisch en spiritueel welbevinden, in de trainingen heb ik veel ervaring op gedaan met werken met het lijf.
De indeling van de karakterstructuren wordt gekoppeld aan de ‘persoonlijkheidsstructuren’ van de klassieke psychopathologie. Op deze wijze leren de deelnemers een helder verband te maken tussen de verschillende vormen van de pathologie en de energiepatronen die daarmee verbonden kunnen zijn. In een andere workshop is de onderverdeling in TA diagnostiek meer helder geworden. Bij Weisfelt heb ik een brede vorm van leren diagnosticeren op gedaan.

Pychodrama Bij deze workshop gaat het over ervaringsleren. Psychodrama is bij uitstek een techniek van spelend leren. De werkelijkheid van de cliënt wordt uitgespeeld en concreet ervaarbaar gemaakt. Het ‘praten over’ verandert in concrete actie. Binnenwereld en buitenwereld worden met behulp van begeleiders en mededeelnemers uitgespeeld. Al spelend leer je over jezelf en anderen. Dit is een onderdeel om te leren werken met groepsessies.
Ik kan psychodrama hanteren in het werk met een individuele cliënt en  kan het evenzeer hanteren in het werken in en met groepen en organisaties. Psychodrama wil zeggen dat je leert met elkaar en dat je leert van elkaar. Als de werkelijkheid gespeeld mag worden, wordt het spel werkelijkheid. In deze nieuwe werkelijkheid wordt de waarheid helder.

Over boos Altijd Aardig Blijven is een workshop over boosheid en liefde. Je hoeft niet bang te zijn voor gezonde boosheid: boosheid en liefde zijn twee kanten van dezelfde munt. Met gezonde boosheid win je zelfrespect en kan je je relaties verbeteren. Wanneer je boosheid miskent, is het gevolg een verlies aan energie en gevoel van eigenwaarde. Ieder mens kent de vragen die in deze workshop aan bod komen. Hoe kan ik op een gezonde manier met mijn boosheid omgaan? Hoe kan ik met boosheid mijn doelen bereiken en de liefde verdiepen? In deze workshop vind je antwoorden op deze vragen. In echte liefde is er ruimte voor boosheid. Gezonde boosheid kan de liefde versterken. Het boek ‘Altijd aardig blijven’ raad ik aan om te lezen rondom dit thema waar vaak een taboe op heerst.

Helend herhalen Over werken met regressie
Dit is een workshop over regressie. Regressie wil zeggen dat mensen zich terugtrekken in gedrag dat behoort tot een vroegere leeftijdsfase. Vaak is waarneembaar hoe mensen regressief gedrag vertonen, zonder dat zij zich dat zelf bewust zijn. Je vertoont dit gedrag onder de druk van de omstandigheden. Regressie is een onbewuste poging om situaties die je vroeger hebt meegemaakt alsnog tot een bevredigende oplossing te brengen. Regressie komt heel veel voor. Dit kan oppervlakkig en kortdurend zijn, maar ook intens en langdurig. Door regressief gedrag te vertonen, kunnen mensen zichzelf en anderen schade berokkenen. Je bent immers volwassen, maar handelt als een kind.
Ik heb geleerd regressief gedrag te herkennen en ermee om te kunnen gaan in de praktijk van alle dag. Het werken met regressie, het hanteren van regressie technieken is speels, vaak heel ontroerend en zeer effectief. Het kinderlijk ervaren integreert met volwassen gedrag. De cliënt verwerft inzicht in het eigen functioneren en ontwikkelt nieuwe mogelijkheden. Wie het kind in zich durft te ontmoeten opent immers nieuwe wegen naar volwassenheid. Veel van dit werk herken ik als Innerlijk Kind werk.
De trainingen hebben bijgedragen aan mijn persoonlijke en professionele groei met een lach en een traan!


Kim Lakke

Psychosociaal begeleider - Relatietherapeut - Ouderschapsbegeleider- Trainer - Spreker - Opsteller

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *