Training Rino: Opvang en nazorg na trauma en ingrijpende gebeurtenissen de veerkracht vergroten

Twee-daagse training

Het kan ons allemaal overkomen. Een onverwacht overlijden, bedreiging met de dood, een ongeval, een ramp. Ingrijpende gebeurtenissen komen veelvuldig voor en komen veelal onverwacht. Het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis kan veel stress met zich meebrengen. De mate van de ervaren stress en de factoren die als stressvol worden ervaren kunnen voor iedereen anders zijn. Ook verschilt de manier waarop mensen omgaan met dergelijke gebeurtenissen. Het is belangrijk om in de opvang en nazorg met deze verschillen rekening te houden en hoe het systeem van de getroffene daarin beïnvloed wordt. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe u zelf in het opvang en nazorggesprek staat om professioneel te ondersteunen.
In deze cursus gaan we systemisch werken aan hoe u als professional adequaat kunt bijdragen aan het vergroten van het zelfherstellend vermogen en de veerkracht van getroffenen. Hierbij wordt vanuit uw eigen ervaringen gewerkt aan een praktische invulling om opvang en nazorg te kunnen geven aan getroffenen, waarbij het systemische veld centraal wordt gesteld.

doelgroep

Iedereen die werkzaam is in de (geestelijke)gezondheidszorg, jeugdhulpverlening, (bedrijfs)maatschappelijke dienstverlening of hulpdiensten en degene die in hun werk eerste opvang en nazorg (gaan) verlenen aan getroffenen na een ingrijpende gebeurtenis.

doelstelling

In deze cursus staat de deelnemer en diens systeem centraal. Gedurende de cursus zal vanuit de eigen ervaring van deelnemers gewerkt worden. Samenhangend met de gedeelde ervaringen zal kennis en inzicht in de gevolgen van een ingrijpende gebeurtenis als ondersteuning dienen om na de cursus te weten wat te doen bij opvang en nazorg.
Na de cursus kunt u systemisch kijken naar traumatische en ingrijpende gebeurtenissen in het veld van u en de getroffene. Daarnaast is de theoretisch kennis van het opvang en nazorg model opgefrist en is men in staat om een verstoorde verwerking te herkennen en is men op de hoogte van de verwijsmogelijkheden. De deelnemer heeft inzicht en ervaren welke rol, verantwoordelijkheid en grenzen er zijn in opvang en nazorg gesprekken.

Cursusdata 2017: 15-16 november Rino Amsterdam
Datum 2018: 15 en 16 mei Rino Amsterdam
Site Rino 2-daagse cursus opvang en nazorg na trauma en ingrijpende gebeurtenissen

Docent: David Veenman  & en Kim Lakke
Site van David: www.insideup.nl


Kim Lakke

Psychosociaal begeleider - Relatietherapeut - Ouderschapsbegeleider- Trainer - Spreker - Opsteller

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *