Neuroaffective Developmental Psychology (NAPD)

Het overbruggen van de laatste decennia van hersenonderzoek met theorieën uit de ontwikkelingspsychologie geeft ons nieuw inzicht in persoonlijkheidsvorming. Wanneer er massale verkeerde afstemmingen optreden, wordt het organisme kwetsbaar voor stress en posttraumatische stoornissen. In de psychotherapeutische dialoog is het essentieel om het competentieniveau van de persoonlijkheid te beoordelen om interventies af te stemmen op de proximale ontwikkelingszone. Gebruikmakend van het didactische concept van het drie-enige brein en een theorie over de ontwikkeling van mentaliserende vaardigheden bij volwassenen, zal de training een kaart bieden om psychobiologische ontwikkelingsbronnen en zwakheden te beoordelen, en strategieën en methoden om deze aan te pakken.

Tijdens de sessie kan ik gebruik maken van psycho-educatie die zich richt op de algemene theorie van hersen- en persoonlijkheidsontwikkeling, en de dynamiek van autonome (sensorische), limbische (emotionele) en neocorticale (denkende) interactie, relatievorming, nu-momenten en persoonlijkheidsontwikkeling.

Naast psycho-educatie over de verschillende niveaus van mentaliseren bij volwassenen die behoren tot de neocortex, en de manieren waarop mensen zin en doel in het leven en in de wereld organiseren. We zullen ook kijken naar manieren waarop ons mentale vermogen tot problemen kan leiden, en wat we eraan kunnen doen.

In sessies richten ik op de limbisch-emotionele en autonoom-autoregulerende niveaus van contact, interactie en regulatie. We zullen de structuren van ontwikkelingsbewegingen en contactinterventies onderzoeken en het gevoel van pacing, flow en nu-momenten in sessies trainen.

Deze manier van brein-diagnostiek in samenhang met SOMA embodiment en Polyvagaal theorie hebben we een krachtige manier om de sessie goed aan te laten sluiten precies op het niveau waar nog ‘winst’ te behalen valt.

Opleiders: Marianne Bentzen Neuroaffectieve Ontwikkelingspsychologie https://www.youtube.com/watch?v=FU6bpOulsrg
Sonia Gomes SOMA Embodiment  https://youtu.be/yCb1_fYJrL8


Kim Lakke

Psychosociaal begeleider - Relatietherapeut - Ouderschapsbegeleider- Trainer - Spreker - Opsteller

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *