Workshopdag (familie)opstellingen: Polariteit Man-vrouw in jezelf, relaties & intimiteit

Workshopdag (familie)opstellingen: Polariteit Man-vrouw in jezelf, relaties & intimiteit

manvrouw

++Balans tussen Animus en Anima (mannelijk en vrouwelijk)++

++Persoonlijk/Zakelijk:
Ken je het gevoel dat je niet in balans bent? Nieuwsgierig waardoor dat kan zijn?
Te gevoelig?
Teveel oordelen naar de ander naar jezelf?
Doelen stellen maar je haalt ze niet?

++Partnerrelatie/Seksualiteit:
In je partnerrelatie kan onbewuste verstrengeling zijn van mannelijk en vrouwelijk waardoor je elkaar verzwakt in plaats van op een constructieve manier samen iets uit te werken.

Uitnodiging:

Deze dag is een uitnodiging om je bewust te worden van ons verlangen naar heelheid. Waarbij integratie van onze mannelijke en vrouwelijke aspecten centraal staat. Het heilige huwelijk waarin we de vrouw en de man eren.
++ Hoe gaan we kijken naar jou en hoe jij je verhoudt tussen de man/vrouw in jezelf en in je relaties?

Dit doen wij middels systemisch kijken naar jou en naar jouw systeem (familie) van herkomst, ervaringsgericht werken middels oefeningen, meditatie en inquiry.

Je neemt mee uit deze workshop je talent/gift, inzicht in je eigen mannelijke/vrouwelijke energie, tools om effectief te switchen tussen de man-vrouw in jezelf.

++Wat levert het op voor de man:
De positief geïntegreerde vrouw in een man, maakt dat hij man contact krijgt met zijn gevoel voor spiritualiteit en meer begrijpt van intuïtie. Het biedt hem toegang tot speelsheid, tot het irrationele, het niet logische. De man die met zijn vrouwelijke deel in verbinding staat heeft de rust om de dingen waar te nemen. Te luisteren naar zijn innerlijke wijsheid naar wat nodig is. Hij wordt wijs en betrokken. Al blijft het voor hem geen simpele opgave om geen actie te ondernemen en niet via een oplossing in te grijpen op een lot van de ander.

++Wat levert het op voor de vrouw:
De positief geïntegreerde man in een vrouw, maakt dat de vrouw weet heeft van haar innerlijke kracht. Ze heeft een sterk bewust zijn van ‘wie ben ik eigenlijk’. Terwijl ze haar eigen weg bewandeld, kan ze ook compromissen sluiten en keuzes maken. Ze heeft contact met moed en waarheidszin. Het verbinden met de Animus helpt haar bij het verwerven van kennis en een meer onpersoonlijke, objectieve en rationele manier om de dingen te bekijken. Een vrouw die haar innerlijke kracht zo gebruikt behoudt het contact met haar ontvankelijke gevoelige stroom en haar vermogen tot relateren.

++Wat zijn de problemen:
Projecties vanuit Animus en Anima brengen ons uit evenwicht. Wanneer een man uit balans is, komt er een negatief vrouwelijk deel naar voren. En bij de vrouwen een negatief mannelijk deel. Animus en Anima zijn in zichzelf neutraal. In hun positieve aspecten voeden ze de mens met hun kwaliteiten en komen ze tot hun recht als ze geïntegreerd zijn. Als ze worden miskend gaan ze hun eigen leven leiden.

++ Voorbeelden van negatieve Animus en Anima:
Kenmerken van negatieve Animus:
Niet doordachte meningen en opvattingen, vaak met grote allure naar buiten gebracht zijn bijzonder karakteristieke manifestaties van de Animus. Algemeen geldende waarheden worden klakkeloos op een specifieke situatie geplakt. Grenzeloos oordelen is ook een aspect van de negatieve Animus. Een ander element is nieuwsgierigheid of ‘wensdenken’. Animus heeft de magische kracht van het woord. Het opstellen van ge- of verboden hoort hierbij.

++ Kenmerken van negatieve Anima:
Bij de man, die beheerst wordt door zijn Anima, komt meestal overgevoeligheid, sentiment of wrok naar voren. Dit uit zich dan in slachtofferschap via zeuren, mopperen, stemmingmakerij, achterdocht, insinuaties, lichtgeraaktheid of gekwetste ijdelheid. Dit leidt tot leven vanuit irreële dromen over liefde geluk en moederlijke warmte waar ze niets voor hoeven te doen. Door een te groot verlangen om gevoed te worden waarbij de man zijn Anima niet integreert kan dat zijn dat zijn mannelijkheid een te grote pool wordt wat kan leiden tot tiranniek, overheersend en dwingend gedrag.
Kenmerk van Animus richt zich op onderscheid en Anima vergiftigd met verleiding en miskenning.
(bron: PassePartoutPhoenixopleidingen)

♥ ♥ ♥ Over familieopstellingen ♥ ♥ ♥
Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in organisaties. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.
In onze systeemdynamieken van herkomst gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologische niveau. Wanneer problemen van individuen, groepen en organisaties hun oorsprong vinden op dit systemisch niveau, zijn interventies op psychologisch niveau niet toereikend en soms zelfs demotiverend en frustrerend. Immers, waar de oorsprong van de vragen, problemen en belemmeringen van de cliënt liggen in het systemische krachtenveld van herkomst, blijft het gewenste psychologische effect ondanks de inspanningen om aan persoonlijke vraagstukken te werken uit. (bron: Phoenixopleidingen)

♥ ♥ ♥ Kim Lakke ♥ ♥ ♥
Kim Lakke heeft de praktijk HARTverstand in 2010 opgericht en werkt één op één met volwassenen in haar coachpraktijk en ambulant in Gooi- en Flevoland.

Ze geeft lezingen over KOPP (Kind van Ouder Psychi(atri)sche Problemen) en biedt relatietherapie voor buitengewone gezinnen aan.

Drie jaar lang is zij basissystemisch geschoold bij Phoenix Opleidingen en de vervolgopleiding Diagnostiek en Systemisch werken afgerond. Huidig volgt ze de opleiding Ziekte en Gezondheid bij Bert Hellinger Instituut , systemisch werken met symptomen.

Extra bijgeschoold in: complexe rouw, trauma, angst, woede en lichaamsgericht werken.

Haar begeleidingsstijl is zacht, betrokken, respectvol met gepaste lichtheid en humor.

Passies zijn dansen, paardrijden, wandelen in de natuur, mijn kinderen en partner..
website: www.hartverstand.nl

 


Kim Lakke

Psychosociaal begeleider - Relatietherapeut - Ouderschapsbegeleider- Trainer - Spreker - Opsteller