Verlies een beeld, een taal erbij, systemisch werken met duplomateriaal

Verlies een beeld, een taal erbij, systemisch werken met duplomateriaal

Verlies een beeld, een taal erbij, systemisch werken met duplomateriaal

Verlies in beeld is een methodiek waarbij met behulp van duplo – poppetjes en andere materialen de verliessituatie van de cliënt wordt verbeeld. In begeleiding is het geschikt voor kinderen, jongeren, volwassen, partnerrelaties, supervisie en coaching. Het huidige (gezins)systeem wordt concreet neergezet en de geschiedenis erbij geplaatst. Ook kunnen de rouwtaken en het verliestrauma met de afsplitsing het traumatische en het overlevingsdeel in beeld worden gebracht. De opgelopen schade en de schatten worden op deze wijze gevisualiseerd.

– In de begeleiding werken we met schatten en schades, ook wel je kwaliteiten geboren uit pijn genoemd.

– het verliestrauma en splitsing van de ziel wordt duidelijk, waarmee ook je volgende groei stap helder wordt.

– in de begeleiding werken met overlevingsdelen, dit zijn je talenten en tevens je valkuilen

– vaak hebben we te maken met parentificatie, dat houdt in dat je van plek bent afgegaan als kind en vanuit (magische kind)liefde voor je ouder(s)  bent gaan zorgen.

– met het duplo materiaal is het gemakkelijk een stukje psycho-educatie te geven, waarmee je helder krijgt wat je helende taak is, oftewel je volgende stap in je groeiproces.

Deze methodiek zet ik graag in om op een zachte en lichte manier te kunnen kijken naar wie je bent en wat je wilt. Met het maken van een ecogram wordt inzichtelijk wie of wat je energie geeft en wie of wat je energie kost. Met een stevige koffer vol kwaliteiten kunnen kijken naar je verlies in het leven. Bijvoorbeeld een verlies van een dierbare, een huisdier, een baan, je partner door een scheiding. Ook een onverwerkt verlies uit de vroege kinderjaren.

 Door de poppetjes-taal krijg je de kans afstand te nemen van de situatie waardoor je meer kunt voelen zonder de controle te verliezen. Het spreekt het hart en het hoofd tegelijk aan. Voorbeeld: Een echtpaar wordt stil als zij zien hoe hun zoon uiteengerukt tussen hen beiden in staat en kunnen hun pijn gaan ervaren en verdragen. Deze methode geeft je overzicht en daardoor inzicht.

Het werken met poppetjes is ook een manier om een probleem te anders te benaderen. Deze werkwijze geeft tijd om na te denken, tijd om je te realiseren wat allerlei dingen betekenen en betekend hebben. Door te zoeken naar de beste manier om relaties en gevoelens uit te beelden, wordt er tijd en ruimte gecreëerd. In de snelheid waarmee vaak gesproken wordt en waarbij we veronderstellen dat we wel weten wat de ander met zijn woorden bedoelt, zorgt het in beeld brengen met de poppetjes voor vertraging waardoor meer van elkaars gevoelens begrepen wordt. Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden.

Een mooi Kerstcadeau aan jezelf!

HartVerstand geeft in samenwerking met Almere Bruist 2x 1 coachgesprek cadeau. In deze ontmoeting kijken we naar jouw hulpbronnen, kwaliteiten en valkuilen. Kans maken? Meld je aan voor de nieuwsbrief op www.hartverstand.nl en mail coachgesprekcadeau naar kim@hartverstand.nl.

Familieopstellingen HartVerstand december


Kim Lakke

Psychosociaal begeleider - Relatietherapeut - Ouderschapsbegeleider- Trainer - Spreker - Opsteller