Spreker op Congres – Psychiatrie, verslaving en ouderschap

Startdatum 24 maart 2016

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd17:00 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex – Julianazalen) – Utrecht

Prijs € 270,00 ex. BTW wanneer je je inschrijft vóór 15 januari 2016 (daarna € 295,00 ex. BTW)

Uiterste inschrijfdatum 23 maart 2016

Max. aantal deelnemers 300

Vader of moeder zijn kan een hele uitdaging zijn. Maar wanneer één of beide ouders kampen met GGz- of verslavingsproblematiek, dan wordt het vaak wel heel ingewikkeld. Hoe krijg je in beeld hoe ziek of verslaafd een ouder is? Wat betekent de aandoening van deze ouders voor hun opvoederschap? In welke mate lopen de kinderen risico en hoe uit zich dat op latere leeftijd? Vaak richten we ons op die risico-kant. En terecht, want er zijn uiteraard risico’s.

Op deze scholingsdag worden daar echter een aantal andere vragen tegenover gezet. Wat hebben ouders met psychiatrische problematiek en / of een verslaving nodig om “goed genoeg” te kunnen opvoeden? Hoe help je deze ouders hun opvoederschap vorm te geven wanneer ze bij hun gezin wonen en hoe doe je dat wanneer ze opgenomen zijn? Hoe stimuleer je hen om die dingen die ze wél kunnen, in te zetten ten behoeve van hun kind? Hoe ondersteun je hun partners? Kortom: hoe benutten we kansen en proberen we ervoor te zorgen dat ouders ook opvoeders kunnen blijven?

Bij deze en meerdere vragen staan tien vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk stil tijdens deze praktijkgerichte congresdag.

Meer informatie över de andere sprekers: Congres Psychiatrie, verslaving en ouders

Als Spreker ga ik het hebben over: 
Bijdrage: Van KOPP-kind naar KOPP-volwassene

Kim is therapeute coaching en counseling, relatietherapeut en specialist op het terrein van ‘ander ouderschap’.

Zij heeft ruime ervaring in de begeleiding van volwassenen die in hun kinderjaren psychische schade hebben opgelopen in hun gedwongen situatie van KOPP-kind. Eenmaal volwassen gaan zij op zoek naar overlevingsstrategieën teneinde balans te vinden en controle te krijgen over hun leven.

Het verwerken van (traumatische) ervaringen in de kindjaren, gekoppeld aan het op de rit krijgen van hun eigen leven op latere leeftijd, blijkt geen gemakkelijke opgave.

Kim laat aan de hand van casuïstiek uit haar praktijk zien, welke hulpvragen zich zoal aandienen, welke onderliggende theorie en methodische modellen zij gebruikt en hoe de zoektocht naar effectieve overlevingsstrategieën gestalte krijgt in de een op een begeleiding.

Voor wie?
Deze dag is gericht op alle HBO- en academisch opgeleide werkers, die in hun werk te maken krijgen met mensen die een GGz- en / of verslavingsprobleem hebben en bovendien moeder of vader zijn van een thuiswonend kind.
Denk daarbij aan: psychologen, psychiaters, jeugdzorgwerkers, jeugdbeschermers, orthopedagogen, (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten GGz, vaktherapeuten, gespecialiseerde thuiszorg, gezinsbegeleiders en -behandelaars en maatschappelijk werkers.

Wat leer je?
Na deelname aan dit congres weet je:
Op welke manier erfelijke factoren een rol spelen bij verslaving en wat dat betekent voor het werken met gezinnen waarin verslavingsproblematiek voorkomt;
Hoe migratie en culturele aspecten een rol spelen in het ouderschap van mensen met psychiatrische- en / of verslavingsproblematiek;
Op welke werkzame elementen de ondersteuning van gezinnen met een ouder met GGz-problematiek gebaseerd kan worden;
Hoe generiek gezinsgericht gewerkt kan worden met gezinnen waarin psychiatrische en / of verslavingsproblematiek voorkomt;
Hoe je mensen kunt ondersteunen om ouder, partner en opvoeder te blijven tijdens een (al dan niet gedwongen) opname;
Op welke wijze een positief opvoedklimaat gehandhaafd kan worden voor kinderen van thuiswonende ouders met een psychiatrisch probleem (KOPP);
Hoe je de partnerrelatie tussen stellen waarvan één van beiden een GGz-probleem heeft, professioneel kunt ondersteunen en begeleiden;
Hoe je ouders met een verslavingsprobleem kunt begeleiden in hun opvoederschap.

Programma:
09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Drs. Guus Feron
10.10 uur Spreker 1 – Prof. Dr. Jacqueline Vink [ RUG] – Erfelijke factoren bij verslavend gedrag
10.50 uur Vragenronde
11.00 uur – Spreker 2 Dr. Murat Can [Kompaszw] – De rol van cultuur en migratie bij psychopathologie en verslaving
11.40 uur Vragenronde
11.50 uur Overgang deelsessies
12.00 uur Deelsessie 1 – A – Kim Lakke [Hartverstand] – Van KOPP-kind naar KOPP-volwassene
Deelsessie 1 – B – Marc Dinkgreve MSc. en Antonietta Perini [JBRA] – Generiek gezinsgericht werken in de jeugdzorg en jeugdbescherming
13.00 uur Lunch
14.00 uur Deelsessie 2 – A. José Koster [Expertise in Ouderschap] – Mensen ondersteunen om ouder, partner en opvoeder te blijven tijdens een (gedwongen) opname
Deelsessie 2 – B. Drs. Ellen van Noort en Lydia Sarmaat [Altrecht / Olivijn] – Hoe behoud je een positief ontwikkelingsklimaat voor KOPP-kinderen met thuiswonende ouders met GGz-problemen?
15.00 uur Pauze en wissel
15.30 uur Deelsessie 3 – C. Marjo Markx [Ypsilon] – Partners in spagaat
Deelsessie 3 – D. Ellen Rosenberg [Brijder] – Begeleiding van verslaafde ouders bij opvoederschap
16.30 uur Afsluiting


Kim Lakke

Psychosociaal begeleider - Relatietherapeut - Ouderschapsbegeleider- Trainer - Spreker - Opsteller