Panellid op Symposium over psychiatrie en invloed op opvoederschap

27 september a.s.: Symposium over psychiatrie en invloed op opvoederschap

Het opgroeien van een kind bij ouders met psychiatrische problematiek neemt met zich mee dat er risico’s voor een kind zijn. Wat is de invloed van psychiatrische problematiek op opvoederschap en op de ontwikkeling en veiligheid van kinderen? Welke rol heeft de hulpverlening in het signaleren en beperken van deze risico’s?

Een antwoord op deze vragen krijg je tijdens het komende symposium van onze Jeugdbescherming Akademie op dinsdagmiddag 27 september a.s. Professionals in de jeugdzorg worden van harte uitgenodigd bij dit symposium aanwezig te zijn.

Klik op de uitnodiging voor het programma en de wijze van aanmelden.

Als panellid ben ik hier aanwezig om enkele stellingen toe te lichten vanuit mijn perspectief als therapeut en als ervaringsdeskundige.

JeugdbeschermingAkademie Uitnodiging Symposium

 


Kim Lakke

Psychosociaal begeleider - Relatietherapeut - Ouderschapsbegeleider- Trainer - Spreker - Opsteller