Mantelzorgers


Krachtige burgers maken een machtig mooie maatschappij

Burgerparticipatie, zelfredzaamheid en onafhankelijk van overheidssteun: het zijn prachtige woorden waarvan de intentie deugt. Het knelpunt ligt ‘m bij het zetten van de juiste stappen. Wat we vandaag doen, heeft morgen effect.

Iedereen is het erover eens; het werd tijd voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Maar de praktijk is weerbarstiger dan het papier van de nota. De nieuwe manier van omgaan met burgers en hun behoeften vraagt andere vaardigheden van functionarissen en professionals. Burgers stimuleren is één ding. Hen blijvend in hun kracht zetten is iets heel anders. Resultaatgericht te werk gaan is een kunst en een kunde. HARTverstand biedt functionarissen en professionals een specifiek en doordacht programma in een snel traject.

De doelgroep liegt er niet om. De zwaarte evenmin.

Lees verder…

Terwijl het kabinet inzet op het verminderen van werkstress, maken veel overheidsmaatregelen het risico op een burn-out juist groter.
nu.nl

Kim Lakke

Psychosociaal begeleider - Relatietherapeut - Ouderschapsbegeleider- Trainer - Spreker - Opsteller