HartVerstand & Familieopstellingen

HartVerstand & Familieopstellingen

Elke maand een opstellingendag in het Brinkhuis in Laren

Op zaterdag 14 maart hebben we een opstellingendag met ‘Thema Geld’:

Wat betekent geld voor jou? 
Komt het je makkelijk toe? 
Kun je het gemakkelijk aannemen? 
Vind je jezelf waard om de “juiste” prijs te vragen? 
Ben je bang voor geld? 
Of heb je er helemaal niks mee? 
Of juist wel? 

 

Leer meer over jezelf over hoe jij je verhoudt tot geld. Of er blokkerende overtuigingen zijn dat het niet stroomt. Hoe is de balans van geven en nemen in jouw familie, zit daar schaamte of schuld? 

Nieuwsgierig? Wij ook! Samen kijken wij graag met jou naar dit thema. 

Dit doen wij middels systemisch kijken naar jou en naar jouw systeem (familie) van herkomst. 

Je bent van harte welkom voor een kop koffie/thee vanaf 09:30 en om 10:00 stipt beginnen we. 

Investering: 90 euro inclusief vegetarische lunch, koffie/thee en wat lekkers. 

Aanmelden gaat per email naar:
Kim@hartverstand.thx2hns.nl
Je krijgt na je aanmelding een mail met meer informatie en je aanmelding is definitief na betaling en gaat op volgorde van binnenkomst. 

Over familieopstellingen: 
Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in organisaties. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

In onze systeemdynamieken van herkomst gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologische niveau. Wanneer problemen van individuen, groepen en organisaties hun oorsprong vinden op dit systemisch niveau, zijn interventies op psychologisch niveau niet toereikend en soms zelfs demotiverend en frustrerend. Immers, waar de oorsprong van de vragen, problemen en belemmeringen van de cliënt liggen in het systemische krachtenveld van herkomst, blijft het gewenste psychologische effect ondanks de inspanningen om aan persoonlijke vraagstukken te werken uit. (bron: Phoenixopleidingen)

Je neemt mee uit deze workshop je talent/gift die zich aandient en inzicht in je identiteit in het thema rondom geld.

Meer informatie over de opsteller Kim Lakke 

Kim heeft de praktijk HARTverstand in 2010 opgericht en werkt één op één met volwassenen in haar coachpraktijk en ambulant in Gooi- en Flevoland.
Drie jaar lang is zij basissystemisch geschoold bij Phoenix Opleidingen 
Met specifieke interesse en bijgeschoold in: complexe rouw, trauma, angst, woede en lichaamsgericht werken.
Heden volgt ze de vervolgopleiding Phoenix. 
Haar begeleidingsstijl is zacht, betrokken, respectvol met gepaste lichtheid en humor. 
Passies zijn dansen, wandelen in de natuur, mijn kinderen en partner. 
website: www.hartverstand.nl

 

Thema’s die gaan komen:
Verlangen en gemis (passie en drive)
Succes- en faalangst (weerstand en doorzettingsvermogen)
Sensualiteit en levensenergie (relatie en seksualiteit)
Dramaquadrant (Slachtoffer, Redder, Aanklager, Bijstander)
Walt Disney (Dromen, Durven, Doen!)
Talent, Uitdaging, Valkuil, en Allergie
Plek in je gezin, op het werk, de maatschappij

We horen ook graag thema’s die jij interessant vind en als het past doen we daar graag een dag in.

Elke maand een opstelling met een thema


Kim Lakke

Psychosociaal begeleider - Relatietherapeut - Ouderschapsbegeleider- Trainer - Spreker - Opsteller