Familieopstellingen in Almere bruist

Familieopstellingen in Almere bruist

Als gewone therapie of coaching niet werkt
Soms zijn interventies op psychologisch niveau niet toereikend en zelfs demotiverend en frustrerend. Immers, waar de oorsprong van je vragen, problemen en belemmeringen liggen in het systemische krachtenveld van herkomst, blijft het gewenste psychologische effect ondanks de inspanningen om aan persoonlijke groei vraagstukken te werken uit.

Het effect van Systemisch (familie)opstellingenwerk
Je komt uit een systeem, je familie van herkomst bijvoorbeeld. In dit systeem heb je je eigen plek.

Systemen raken soms uit balans door ernstige gebeurtenissen. Dit kunnen recente gebeurtenissen zijn, maar de oorzaak van onbalans kan ook in het verre verleden liggen, zelfs in vorige generaties. Door deze onbalans (verstrikking) in een systeem, treden er bij een of meer leden van het systeem symptomen op. Soms is de oorzaak duidelijk aanwijsbaar, soms heeft de symptoomdrager geen idee waar het vandaan komt. Door met een familieopstelling individueel of in een groep de verstrikking op te heffen ontstaat er vrijheid.
Met systemisch werken krijg je werkelijk contact met je plek. Als je op diep niveau je plek leert kennen – en de wetmatigheden en de posities die anderen innemen – ontstaat er ruimte voor acceptatie en zingeving. Hierdoor gaat de energie weer vrij stromen en is er ruimte voor autonomie.

familieosptellngen


Kim Lakke

Psychosociaal begeleider - Relatietherapeut - Ouderschapsbegeleider- Trainer - Spreker - Opsteller